TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Centrum Informatyczno- Szkoleniowe CISNET.PL w terminie od 4- 12 lutego 2013 r. przeprowadzi nabór do projektu "Żyj aktywnie- załóż firmę".

W lutym 2013 roku Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ogłosi nabór do projektu "Załóż Firmę. Zostań Rekinem Biznesu." . W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą będą mogły pozyskać do 25 tyś zł dotacji.

W lutym 2013 roku Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ogłosi nabór do projektu "Własny Biznes w Twoim Zasięgu" . W ramach projektu osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą będą mogły pozyskać do 25 tyś zł dotacji.

Od 01 grudnia 2012 roku został uruchomiony Fundusz Pożyczkowy „Nowy Małopolski Przedsiębiorca”, który powstał ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

W związku z realizacją projektu „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłasza II turę rekrutacji do w/w projektu.