TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to program rządowy zainicjowany przez Ministerstwo Gospodarki. Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Oferowane wsparcie to nisko oprocentowane pożyczki uzupełnione o szkolenia i doradztwo.

Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020" zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że osoba fizyczna dokonująca wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

EuropeanPioneers to program dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które chcą pozyskać bezzwrotny grant na rozwój swojego pomysłu na e-biznes.

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w misji gospodarczej do Chin, która odbędzie się w dniach: 22-26 marca 2015 roku. 

Za nami kolejne spotkanie gospodarzy małopolskich miast, gmin i powiatów. Ważnym tematem Forum były fundusze unijne, zwłaszcza Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Sejm  RP uchwalił 16 stycznia 2015 r. ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), która wprowadza nowe zasady wspierania energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Teraz dokument trafi pod obrady Senatu RP.

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020. NCBR ogłosiło wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.

Jeśli prowadzą Państwo mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i są zainteresowani tematem innowacji w przedsiębiorstwie, ale brakuje Państwu wiedzy na temat pozyskiwania i finansowania innowacji, zachęcamy do skorzystania z oferty Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU.

W Ośrodku MISTiA w Tarnowie można składać wnioski o pożyczkę w ramach programu PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II