TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o serdecznie zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNEJ oferty szkoleń EFS.

Projekt jest dedykowany do kadry zarządzającej i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. małopolskiego. W grupie docelowej znajdują się :

 

Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń EFS, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekt jest dedykowany do mikro, małych i średnich firm z siedzibą w Małopolsce i jest w 80% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wdraża projekt „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2.

Informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie realizuje projekt pod nazwą „My się zmiany nie boimy!”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.