TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Kurs  Samodzielny Księgowy  to  projekt pod nazwą „ZAKSIĘGUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII, Działanie 8.1, Podziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W dniach 14-15 grudnia 2013 r. na Ukrainie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Polska - Ukraina: sami budujemy przyszłość. INWESTYCYJNE INTERESY ZA GRANICĄ: Twoja firma na Ukrainie".

"Startuj z Biznesem" to projekt realizowany w woj. małopolskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnowie działający w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych uzyskaniem wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat dostępnych w województwie małopolskim dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).