TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP".

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy informacje o nadchodzących projektach z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W grudniu 2013 r. firma Consultor Sp.z o.o. planuje rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Dobre perspektywy"- 35 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi  jeden  z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” . Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Z myślą o wszystkich kobietach, które pragną aktywnie realizować własne pasje, w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  Departament Funduszy Europejskich UMWM organizuje cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat aktualnie dostępnych możliwości wsparcia kreatywnych pomysłów na biznes z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo.W imieniu Politechniki Krakowskiej, serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty przedsiębiorczości - "Chłopska szkoła biznesu", które odbędą sie 22listopada 2013 w budynku Politechniki Krakowskiej pn. "Areszt".