TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Projekt "Dobre perspektywy" jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o udzielenie pożyczek dla przedsiębiorców w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę w kwocie od 200 000 zł do 2 000 000 zł.

Szanowni Państwo.

W związku z ogłoszonym w dniu 15 listopada 2013 r. konkursem dla małych przedsiębiorstw Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na szkolenie dotyczące zasad aplikowania o wsparcie w ramach naboru wniosków, który prowadzony jest od dnia 2 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r.