TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

W ramach odbywającego się corocznie Małopolskiego Festiwalu Innowacji, Centrum Informacyjne FEM, działające w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Tarnowską Agencją Rozwoju Regionalnego, oraz Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji organizuje bezpłatne spotkanie informacyjne dla studentów pn. Wystartuj przedsiębiorczo! Fundusze Europejskie na innowacyjne pomysły dla studentów. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór młodych przedsiębiorców do europejskiego programu wymiany pn. Erasmus dla młodych przedsiębiorców - edycja IV.

Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7 czerwca w Krakowie odbędzie się spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Jest to projekt jednego z krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zarządzaniu II Osią priorytetową MRPO na lata 2007-2013 "Gospodarka regionalnej szansy", ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła rekrutację w ramach projektu „Wiedza, praktyka, współpraca - klucz do sukcesu w biznesie” do działania: STAŻE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Skorzystaj z dotacji i pozyskaj 25 tys zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poniżej zamieszczamy informacje o zbliżających się naborach do projektów w ramach Działania 6.2 PO KL.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w 2013 roku planowane jest ogłoszenie konkursu, w ramach którego prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie do Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie zapraszają do udziału w konferencji „Polska–Rosja: Od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej”.