TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Od 1 lipca 2011 r. zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - CEIDG prowadzona przez Ministra Gospodarki. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji online. Dotychczasowy wniosek EDG-1 zostaje zastąpiony wnioskiem CEIDG-1.

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa serdecznie zaprasza przedsiębiorców, instytucje, organizacje gospodarcze oraz korporacje zawodowe do zgłaszania kandydatur do Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2011.

Pm2pm sp. z o.o., krakowska firma szkoleniowo – doradcza specjalizującą się w zarządzaniu projektami według międzynarodowych wytycznych IMPA, Prince 2 oraz PMI, zaprasza do udziału w Projekcie z zakresu przedsiębiorczości akademickiej: „Przedsiębiorczy Naukowiec” na zorganizowany w jego ramach cykl bezpłatnych szkoleń i doradztwa.