TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji w ramach Programu Priorytetowego dla Odnawialnych Źródeł Energii.

W oparciu o umowę pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a First Data Polska S.A., w kasach Urzędu Miasta można dokonywać wszystkich płatności za pomocą kart płatniczych.

Gmina Miasta Tarnowa we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Dziennikiem „Puls Biznesu” ma zaszczyt zaprosić na kolejne, czwarte już spotkanie związane z tematyką Alternatywnego Systemu Obrotu jakim jest Rynek Giełdowy NewConnect.