TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.

W terminie od 9 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi rekrutację na następujące kursy:
1. Koordynator projektów telekomunikacyjnych - w ramach szkolenia: zarządzanie projektem, zarządzanie zasobami ludzkimi, program AutoCad,
2. Pracownik budowy sieci telekomunikacyjnych ziemnych - w ramach szkolenia: uprawnienia do obsługi koparki i wiertnicy.