TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jako instytucja wdrażająca działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ogłasza II w 2011 r. rundę aplikacyjną.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na Galę podsumowującą wdrażanie funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach II Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, która odbędzie się 23 września 2011 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przy ul. Rynek 25.