TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oferuje bezpłatne doradztwo w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 8.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.