TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przeznaczeniu części środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wsparcie dla firm rozpoczynających działalność na terenach poszkodowanych przez powódź lub osuwiska. Łączna kwota unijnych dotacji ma wynieść 30 mln zł.

Centrum Informacji o Środowisku, Ministerstwa Środowiska ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału
w cyklu konferencji "Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie".

Szanowni Państwo.

Biuro Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miasta Tarnowa zaprasza osoby chcące założyć działalność gospodarczą na bezpłatne seminarium informacyjne "Zacznij biznes z Unią Europejską", którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy wśród przyszłych przedsiębiorców na temat możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na otworzenie własnej działalność gospodarczej.

Informujemy, że rozpoczął się nabór do II edycji projektu „Moja firma też jest Kobietą!” i potrwa do 15 czerwca 2010 r.

Szkolenia i doradztwo dla uczestniczek tej tury naboru odbywać się będą w Nowym Sączu.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc na działanie "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowane z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR w terminach od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt."Możliwości finansowania działałności eksportowej firm z sektora MŚP",organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network.

Projekt „MMMP@ - Małopolskie Małe i Mikroprzedsiębiorstwa w Sieci” to otwarty projekt szkoleń z zakresu strategii marketingowych w Internecie, przeznaczony dla przedsiębiorców i pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu Małopolski, realizowany w latach 2010- 2011.

 

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network oraz II Europejskiego Tygodnia MSP zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie:

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczął nabór kandydatów do projektu Małopolska Akademia Kompetencji Zawodowych- Menedżer Projektu. Projekt jest wdrażany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Centrum Transferu Technologii PK (CTT PK), Enterprise Europe Network działający w CTT PK oraz ośrodek Europe Direct zaprasza osoby zainteresowane na bezpłatne szkolenia i warsztaty.