TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Instytut InBIT rozpoczął realizację projektu „Damy radę! Otwieramy własny biznes” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentami projektu są mieszkańcy całego województwa małopolskiego poszkodowani przez powódź/osuwiska w 2010 roku. W ramach projektu można uzyskać jednorazową bezzwrotną dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do Krakowa na wyjątkową konferencję
o finansach i patentach: "Ekonomiczne aspekty ochrony własności intelektualnej w działalności firmy", która odbędzie się 2 grudnia 2010 r.

Szanowni Państwo.

Informujemy o naborze na podprojekty w ramach mini-programu SMART+ "Innowacje w MŚP i promocja BRT" realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC

Szanowni Państwo.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo.
Eko Marketing zaprasza na bezpłatne szkolenie: "Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw", które odbędzie się w listopadzie 2010 w Krakowie.

Zapraszamy mikroprzedsiębiorców do udziału w bezpłatnych szkoleniach z pomocy publicznej. Jeżeli jeszcze zastanawiasz się, czy złożyć wniosek o dotację, lub już to zrobiłeś ale nie jesteś pewien, jakie obowiązki wiążą się z przyznaniem pomocy przez administrację publiczną, zgłoś się na to szkolenie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie . „SPIN-aj się-szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia firm typu spin out i spin off”.

Biuro Obsługi Przedsiębiorców pragnie polecić państwu publikację „Nowe podejście do zamówień publicznych wyzwanie dla zamawiających- szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor PGNiG SA Edward Totoń zapraszają na konferencję "Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym - perspektywy rozwoju". Odbędzie się ona 25 listopada w Sali Lustrzanej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.