TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała oraz Dyrektor PGNiG SA Edward Totoń zapraszają na konferencję "Możliwości zastosowania sprężonego gazu ziemnego w transporcie drogowym - perspektywy rozwoju". Odbędzie się ona 25 listopada w Sali Lustrzanej.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji "Nauka i Gospodarka" organizowanej w Krakowie w dniach 8-9 listopada.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Narzędzia ekspansji międzynarodowej w XXI wieku". Podczas forum będzie można zapoznać się również z informacjami o Programie Rozwój Polski Wschodniej oraz wsparciu kierowanym do przedsiębiorców z tego regionu.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego z siedzibą w Tarnowie zaprasza do udziału w Projekcie 'Profesjonalny Małopolski Menedżer’.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki w celu wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku tegorocznej powodzi.

W terminie od 9 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2010 r. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Gospodarki przyjmuje wnioski w ramach Działania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego prowadzi rekrutację na następujące kursy:
1. Koordynator projektów telekomunikacyjnych - w ramach szkolenia: zarządzanie projektem, zarządzanie zasobami ludzkimi, program AutoCad,
2. Pracownik budowy sieci telekomunikacyjnych ziemnych - w ramach szkolenia: uprawnienia do obsługi koparki i wiertnicy.

W czwartek, 8 Lipca Dyrektor Wydziału Strategii Urzędu Miasta Tarnowa, Grzegorz Gotfryd odebrał w imieniu Prezydenta Ryszarda Ścigały nagrodę „Samorząd Przyjazny Biznesowi 2009”. Tarnów znajduje się na 1 miejscu wśród miast na prawach powiatu i powiatów małopolski pod względem liczby dynamicznie rozwijających się firm na 10 000 mieszkańców. Współczynnik ten wynosi 7,1. Wyprzedzamy w ten sposób Kraków i Nowy Sącz.

Szanowni Państwo,

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zaprasza Państwa do udziału
w szkoleniu w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro
i małych przedsiębiorstw: