TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe

To główne zagadnienie, wokół którego toczyła się rozmowa podczas jednego z paneli dyskusyjnych pierwszego dnia 9. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie. Uczestnicy debaty dyskutowali m.in. o tym, czy start-upy są nadzieją dla polskiej gospodarki.

W 9. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie uczestniczyli przedstawiciele ECON, czyli członkowie Komisji Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów – organu doradczego Unii Europejskiej w sprawach rozwoju miast i regionów. Tematem, wokół którego toczyły się dyskusje podczas pierwszego dnia wydarzenia, były innowacje. – Postawienie na innowacje może stanowić klucz do sukcesu w kreowaniu nowych miejsc pracy – zaznaczył podczas konferencji prasowej Christian Buchmann, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej ECON.

Ponad 460 przedstawicieli parlamentu, biznesu i nauki z całej Polski i kilkunastu krajów Unii Europejskiej uczestniczy w 9. Forum Inwestycyjnym, które od 20 do 21 czerwca odbywa się w Tarnowie. W trakcie forum poznamy laureatów konkursów Inwestor roku i Inwestycja roku, a także Start-up Award. Po raz pierwszy innowacyjne pomysły w ramach Robot Show zaprezentują uczniowie szkół średnich i studenci, a swoje wyjazdowe posiedzenie odbędzie w Tarnowie  Komisja Polityki Gospodarczej Europejskiego Komitetu Regionów – organu doradczego Unii Europejskiej w sprawach rozwoju miast i regionów.

Szerokie zastosowanie wyposażenia i sprzętu wojskowego produkowanego przez Zakłady Mechaniczne w Tarnowie można było zobaczyć podczas ćwiczeń Anakonda-16 na drawskim poligonie. Spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej udostępniła karabiny wyborowe, maszynowe, granatniki, moździerze, elementy uzbrojenia śmigłowców i czołgów, a także strzelnicę kontenerową z multimedialnym trenażerem. 

Jak informuje Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ogłoszono konkurs na dofinansowanie projektów dotyczących proinnowacyjnych usług dla przedsiębiorców. Tym razem można starać się o pozyskanie środków na ochronę własności przemysłowej. Wnioski można składać od 18 lipca do 20 stycznia 2017 roku. Pula środków do rozdysponowania to 50 mln złotych.

Pokazy robotów, inspirujące warsztaty, prelekcje gości z Meksyku, Malezji i Ukrainy to tylko część atrakcji przygotowanych z myślą o studentach oraz uczniach tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych. Wszystko to w ramach drugiego dnia (21 czerwca) 9. Forum Inwestycyjnego odbywającego się w tarnowskim teatrze.

Płatne staże, szkolenia i konsultacje zawodowe oferowane są w ramach projektu „Praca dla młodych“. Program skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, które pozostają bierne zawodowo. Jak tłumaczą przedstawiciele Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, będący koordynatorami projektu, celem działań jest aktywizacja społeczna i zawodowa młodych.

Dlaczego Tarnów może być atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, co należy zrobić, żeby tarnowianie nie szukali pracy poza Tarnowem – to tylko niektóre zagadnienia, wokół których toczyła się dyskusja podczas drugiej części konferencji Pracownia Miast, która 8 czerwca odbyła się w Tarnowskim Centrum Kultury

Powstaną Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze, które będą miały do rozdysponowania 400 mln złotych – ogłosiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. O dofinansowanie projektów będą mogły starać się konsorcja naukowo-przemysłowe z dziedziny energetyki, turystyki medycznej i przemysłu włókienniczego. Warunkiem pozyskania funduszy jest innowacyjność.

„Innovation Associate” to tytuł bezpłatnego spotkania, które zaplanowano 9 czerwca w siedzibie Politechniki Krakowskiej. Jego tematyka poświęcona będzie pilotażowemu programowi Unii Europejskiej, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na innowacje.