TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Bezpłatne spotkania informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców i eksporterów

Bezpłatne spotkania informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców i eksporterów

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców/eksporterów w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE”). 

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 października 2014 r. w godzinach od 9:30-13:30 w Hotelu Tarnovia w Tarnowie. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesyłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Narzędzia marketingowe i negocjacje w handlu zagranicznym”

 

PROGRAM

SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

 

„Narzędzia marketingowe i negocjacje w handlu zagranicznym”

 

dla małopolskich przedsiębiorców / eksporterów,

realizowanego w ramach projektu

„Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

 

09.30 – 10:00           Rejestracja uczestników/ uczestniczek spotkania

 

10.00 – 10:10           Powitanie i wstęp

 • Zakres działalności COIE,
 • Rola i znaczenie eksportu dla MŚP.

 

10:10 – 11:00          Efektywne narzędzia marketingowe w działalności eksportowej

 

 • Międzynarodowe otoczenie przedsiębiorstw jako zespół uwarunkowań marketingowych na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych,
 • Instrumenty marketingu – mix ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji i promocji w kontekście nowych technologii,
 • Klient (źródło informacji) w działaniach marketingowych przedsiębiorstw. Rola CRM i CKM w działalności przedsiębiorstw (znaczenie crowdsourcingu).

 

11:00 – 11:15          Przerwa kawowa

 

11:15 – 12:10          Negocjacje w handlu zagranicznym

 

 • Zasady i sposoby negocjacji handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki komunikacji i negocjacji międzykulturowych,
 • Najczęstsze błędy występujące w negocjacjach handlowych,
 • Najskuteczniejsze strategie negocjacyjne,
 • Strategia, taktyka oraz perswazja w negocjacjach międzykulturowych.

 

12:10 – 12:40          Przerwa kawowa

 

12:40 – 13:25          Kurs walutowy w handlu zagranicznym

 

 • Zasady funkcjonowania rynku walutowego,
 • Transakcje wymiany walut oraz metody ich zawierania,
 • Ryzyko kursowe i sposoby jego ograniczania.

13:25 – 13:30          Podsumowanie i dyskusja