TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Dofinansowanie na wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych

Dofinansowanie na wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach Pakietu dla średnich miast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

W ramach programu Inteligentny Rozwój mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na terenie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenie efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia br. Rozszerzono w niej zasięg naboru o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi. Wnioski można składać w pięciu rundach. Obecnie trwa runda IV - od 1. września do 31. października b.r. W aktualnym konkursie na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, czyli o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są tutaj.