TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Pracodawca przyjazny rodzinie KONKURS

Pracodawca przyjazny rodzinie KONKURS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił konkurs na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Adresowany jest on do firm mających swoją siedzibę lub oddział w Małopolsce i funkcjonujących na rynku pracy przynajmniej od roku.

Celem konkursu jest wyłonienie Małopolskiego Pracodawcy Przyjaznego Rodzinie 2017, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania, mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym. Pracodawcy, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników, oceniani będą w trzech kategoriach: do 25, do 250 oraz powyżej 250 zatrudnionych.

Ocenie podlegać będą: zatrudnienie i organizacja pracy, organizacja opieki nad dziećmi pracownika, materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich, zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników oraz inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym (np. włączenie swojej oferty do Programu „Karta Dużej Rodziny”).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie do piątku 8 grudnia – w wersji elektronicznej lub papierowej - kwestionariusza uczestnictwa do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród nastąpi do 31 stycznia przyszłego roku. Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2017” oraz prawo do posługiwania się logo konkursu w celach marketingowych.

(sm)