TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Ważne dla przedsiębiorców transportujących odpady

Ważne dla przedsiębiorców transportujących odpady

Zgodnie z art. 50 ust.1 pkt 5b i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r, poz. 21) podmiot transportujący odpady ma obowiązek dokonać wpisu do prowadzonego przez marszałka województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy (obowiązek nie dotyczy podmiotów transportujących  własne, wytworzone przez siebie odpady).

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (dalej rejestr) został utworzony z dniem 24 stycznia 2018 r. (Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. M.P. z 2018 r., poz. 118).

Każdy podmiot, z siedzibą lub miejscem zamieszkania w Tarnowie, który zamierza transportować odpady, przed rozpoczęciem działalności w tym zakresie, jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego .

Każdy podmiot uprawniony do przewozu odpadów, na podstawie wydanego przez Prezydenta Miasta Tarnowa zezwolenia na transport odpadów, który zamierza transportować odpady  jest obowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 24 lipca 2018 r.  (w oparciu o z art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach).

Wszelkie informacje dotyczące tego rejestru i sposobu rejestracji można znaleźć na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakładce: środowisko/sprawozdawczość, ewidencje, rejestry pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1405584,rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html