TARNÓW / Biznes / Aktualności biznesowe / Wskaż najlepszego pracodawcę roku KONKURS

Wskaż najlepszego pracodawcę roku KONKURS

Do najbliższego czwartku, 14 grudnia, można zgłaszać kandydatów do „Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy”. To wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, konkretne dokonania, honorujące najlepsze inicjatywy i wspierające rozwój rynku pracy województwa małopolskiego oraz wydarzenia inspirujące rozwój zawodowy mieszkańców regionu.

 

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu, wyłonieni zostaną laureaci w trzech kategoriach - Osobowość Rynku Pracy, Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników i Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Kandydatów do nagrody wskazać mogą instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także podmioty i osoby indywidualne.

Wnioski do Nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018” w kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

Organizatorami konkursu są instytucje województwa małopolskiego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia do Nagrody w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie przyjmowane będą zgodnie z postanowieniem regulaminu dostępnego tutaj.

 

(dm)