TARNÓW / Biznes / Strefa przedsiębiorcy / Dane statystyczne

Dane statystyczne

Bezrobocie w mieście Tarnowie (stopa w %)

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Styczeń 9,0 7,2 7,9 9,9 9,8 9,7 10,9 11,1 10,1 8,7 7,3 6,0
Luty 8,8 7,2 8,3 10,1 9,8 10,0 11,0 11,2 10,1 8,8 7,3 6,0
Marzec 8,3 6,9 8,7 10,0 9,6 9,8 10,7 10,9 9,7 8,6 7,1 5,9
Kwiecień 7,8 6,6 8,7 9,6 9,2 9,6 10,7 10,5 9,3 8,3 6,8 5,7
Maj 7,2 6,1 8,5 9,6 8,9 9,3 10,5 10,2 9,0 7,9 6,6 5,4
Czerwiec 6,7 5,8 8,5 9,2 8,7 9,2 10,1 9,8 8,8 7,6 6,4 5,4
Lipiec 6,7 6,1 8,7 9,0 9,1 9,2 10,1 9,7 8,5 7,6 6,3 5,2
Sierpień 6,9 6,3 8,9 8,7 9,4 9,3 10,1 9,5 8,4 7,5 6,2 5,2
Wrzesień 6,7 6,6 9,1 8,7 8,7 9,3 10,1 9,3 8,3 7,3 6,2 5,2
Październik 6,6 6,5 9,0 8,7 8,7 9,4 10,1 9,1 8,3 7,1 5,7  
Listopad 6,6 6,9 9,2 8,8 8,8 9,8 10,1 9,3 8,2 7,0 5,6  
Grudzień 6,8 7,2 9,3 9,4 9,1 10,4 10,2 9,6 8,3 7,1 5,9  

 

Liczba podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD w mieście Tarnowie

Źródło: Główny Urząd Statystyczny oddział w Tarnowie

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
10 079 10 158 10 666 11 067 10 851 11 140 11 213 11 185 11 400 11 442 11 549 11 606

* stan na 30.09.2018

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego , ul. Mickiewicza 6 , pok. 116, tel: 14 68 82 820 , 14 68 82 821