O wyzwaniach edukacji cyfrowej

Około 200 osób weźmie udział w organizowanym w Centrum Sztuki Mościce II Kongresie Kompetencji Cyfrowych, który odbędzie się 15 i 16 marca.  - To spotkanie ekspertów, specjalistów - nie popularyzatorskie, tylko środowiskowe. Jedna trzecia uczestników to osoby z tytułem doktora lub doktora habilitowanego.  To unikalne wydarzenie, na którym zbierają się ludzie edukacji, by się uczyć od siebie, a nie uczyć kogoś – podkreśla Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, które jest organizatorem wydarzenia.

Kongres odbędzie się w ramach działań Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, której SMWI jest inicjatorem operatorem. Skupia ona ponad 700 ekspertów z całego kraju: badaczy, nauczycieli akademickich, nauczycieli - liderów edukacji cyfrowej, trenerów, autorów programów szkoleniowych, metodyków, reprezentantów firm sektora edukacyjnego i ICT, a także organizacji pozarządowych specjalizujących się w edukacji cyfrowej.

Podczas spotkania w Tarnowie uczestnicy kongresu rozmawiać będą m.in. na temat umiejętności cyfrowych, nauczycieli w świecie cyfrowych wyzwań, kompetencji cyfrowych Polaków czy finansowaniu edukacji cyfrowej w Polsce w perspektywie lat 2021-2027.

W sobotę przyjęta zostanie Deklaracja Tarnowska na rzecz cyfrowej transformacji polskiej szkoły. - Z Tarnowa wyjdzie impuls w kierunku środowiska, do władz, także samorządowych. Promujemy ideę oddolnego zbudowania platformy działań pro-rozwojowych w zakresie edukacji cyfrowej, bo na poziomie programów i działań systemowych Polska jest nieprzygotowana do sprostania wyzwaniom choćby roku 2030 – dodaje Krzysztof Głomb.

W trakcie wydarzenia promowane będzie także studium wyzwań dla Polski „Kompetencje przyszłości w czasie cyfrowej dysrupcji”. To dokument opracowany w ramach prac zespołu ds. edukacji cyfrowej pod patronatem Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur pod kierownictwem Krzysztofa Głomba. Autorzy studium są zdania, że polska szkoła musi przejść szybką transformację cyfrową. Oznacza to konieczność zmiany wprowadzonej rok temu podstawy programowej kształcenia ogólnego, obejmującego naukę w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Udział w kongresie zapowiedzieli: wicepremier Jarosław Gowin i minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.

(ks)