Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020:

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w Mieście Tarnowie na lata 2015-2020 powstał w celu określenia warunków bytowych i potrzeb osób starszych powyżej 60 roku życia (zwanych także seniorami) oraz podejmowania działań, które w sposób planowy i celowy wpłyną na poprawę jakości ich życia w mieście Tarnowie.

Tarnowski samorząd zgodnie z przyjętymi założeniami ogólnopolskimi podejmuje działania mające na celu wieloaspektowe wsparcie seniorów oraz podtrzymywanie ich aktywności społecznej, a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy wiekowej. Główne kierunki działań na rzecz osób starszych w mieście Tarnowie zostały określone w dwóch kluczowych dokumentach: „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” oraz w „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020”. Trzecim celem strategicznym określonym w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tarnowa na lata 2017-2020” jest Rozbudowa systemu wsparcia długotrwale i przewlekle chorych, niepełnosprawnych i starszych mieszkańców miasta. W założeniu Tarnów ma być miastem poprawiającym komfort życia mieszkańców, również osób starszych, zaspokajającym ich potrzeby i stwarzającym im możliwości rozwoju.

Realizując założenia powyższych dokumentów Miasto Tarnów wspiera i promuje te inicjatywy, które mają na celu pogłębianie wiedzy, rozwój pasji i zainteresowań osób starszych, oraz które wpisują się w koncepcję edukacji ustawicznej i przyczyniają się do wzrostu kapitału społecznego tej grupy mieszkańców miasta. Szczególnie wartościowe są projekty realizowane przy współpracy różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które sprzyjają integracji seniorów pochodzących z różnych środowisk oraz rozbudowie potencjalnej sieci wsparcia.

 

Program Działań na Rzecz Osób Starszych w mieście Tarnowie na lata 2015-2020.pdf (386 kB)
Sprawozdanie z realizacji Programu za 2017 rok.pdf (663,4 kB)
Sprawozdanie z realizacji Programu za 2016 rok.pdf (471,7 kB)

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja