Tarnowska Rada Seniorów

Tarnowska Rada Seniorów jest ciałem doradczym i konsultacyjnym wobec organów Gminy Miasta Tarnowa, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących seniorów. Do zadań Rady należy między innymi inicjowanie przedsięwzięć w zakresie integracji społecznej pokolenia 60+ i zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Gremium ma za zadanie także podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w szczególności w zakresie kultury, sportu i edukacji. Rada zajmować będzie się też opiniowaniem lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji osób starszych, doradztwem i inicjowaniem pomocy w szczególności w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy socjalnej i usług opiekuńczych oraz współpracą z organizacjami i instytucjami, działającymi na rzecz seniorów.

Statut Tarnowskiej Rady Seniorów.pdf (309,9 kB)

Tarnowska Rada Seniorów w Biuletynie Informacji Publicznej

Tarnowska Rada Seniorów na Facebook

 

Skład Tarnowskiej Rady Seniorów na lata 2015 – 2019

Przewodnicząca Rady - Pani Lidia Jaźwińska - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie

Wiceprzewodnicząca Rady - Pani Grażyna Kondracka - Stowarzyszenie Medycyna Polska

Sekretarz Rady - Pani Maria Gogojewicz-Pęcherek - Katolickie Centrum Edukacji KANA

Członkowie:

  • Pani Maria Kanior - Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pan Jakub Kwaśny - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pan Piotr Wójcik - Radny Rady Miejskiej w Tarnowie
  • Pani Maria Halina Gawle - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie
  • Pani Ludwika Gawron - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie
  • Pani Zofia Grzywacz - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy Tarnów
  • Pani Danuta Kisielewska - Stowarzyszenie Senior Na Czasie
  • Pani Maria Papuga - Rada Osiedla nr 5 „Rzędzin”
  • Pani Barbara Sierakowska-Karczewska - Stowarzyszenie Srebrne Skronie  

 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja