Bank Zamiany Mieszkań

Jest to rodzaj skrzynki kontaktowej, która ma na celu pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy osobami chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny. Osoby zainteresowane taką zamianą mogą zgłaszać się w w Wydziale Mieszkalnictwa, gdzie będzie można zapoznać się z ofertami zamian, w których podana jest wielkość mieszkania, (struktura, adres, telefon kontaktowy) ewentualnych kontrahentów zamiany.

W Wydziale Mieszkalnictwa ul. Nowa 4, pok. 317 w ramach Banku zamian można też składać swoje oferty zamian lokali mieszkalnych.

Warunkiem umieszczenia oferty zamiany jest złożenie w wydziale zgłoszenia zamiany wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.

 

W Wydziale Mieszkalnictwa istnieje możliwość dokonania zamiany lokali mieszkalnych polegających na:

  • zamianie lokali pomiędzy stronami czyli najemcami lokali mieszkalnych, które wyrażą wolę przeprowadzenia pomiędzy sobą takiej zamiany a przynajmniej jeden z lokali będących przedmiotem zamiany jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa, wynajmowanym na czas nieoznaczony

 

Ponadto w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tarnowa istnieje możliwość zamian mieszkań polegających na dostarczeniu wolnego lokalu w zamian za lokal dotychczas zajmowany wynajmowany na czas nieoznaczony, gdy zamiana ta ma na celu:

  • umożliwienie osobie niepełnosprawnej poruszającej się wyłącznie na wózku inwalidzkim, zamieszkanie na parterze budynku,
  • umożliwienie najemcy lokalu o powierzchni użytkowej przekraczającej normatywną powierzchnię do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, uzyskanie w zamian za lokal dotychczas zajmowany wolnego lokalu mieszkalnego o mniejszym metrażu, spełniającym kryteria umożliwiające ubieganie się o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  • uzyskanie wolnego lokalu, który zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny. W tym przypadku Miasto  może zaoferować wynajem lokalu o wyższym standardzie w zamian za oddanie do dyspozycji Miasta lokalu dotychczas zajmowanego przez najemcę.

 


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja