Aktualności

Cykl spotkań "Być rodzicem"

11.03.2019, 11:22

W ramach projektu BYĆ RODZICEM Stowarzyszenie MAMY TARNÓW po raz kolejny organizuje wydarzenie dla rodziców i opiekunów.

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań pn.: WKL-1 „Wspieranie rozwoju twórczości oraz upowszechniania kultury i sztuki w różnych dziedzinach, a także rozwój sektora kreatywnego poprzez wspieranie powstawania nowych dzieł i organizowania wydarzeń w roku 2019”, WKL-2 „Miejskie obchody uroczystości państwowych, patriotycznych i historycznych”, WKL-3 „Senioralna Strefa Aktywnoś...

Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych, realizowane przez nie projekty oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze ...

W bieżącym roku w ramach ww. Konkursu zlecane będą zadania polegające na organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym - aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna, organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze ...

W ramach realizacji zadania wspierane będą działania polegające w szczególności na:  popularyzacji idei wolontariatu; zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat, stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat; profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji) oraz promocji wolontariatu p...

Otwarte konkursy ofert

19.02.2019, 10:49

Prezydent miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań pn.: WZP-RPS-1 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi i przekazanie wiedzy nt. szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych spożywaniem alkoholu”, WZP-RPS-2 „Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktyczno-edukacyjnej kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi...

Oferty można składać na realizacje zadań pn. WZP-RPS-1 „Organizacja dystrybucji artykułów żywnościowych dla mieszkańców Tarnowa oraz organizacji pozarządowych działających na ich rzecz”, WZP-RPS-2 „Prowadzenie psychoedukacji i profilaktyki oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom w trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem nowoczesnych środków w komunikowaniu się”, WZP-RPS-3 „Rozwój i upow...

Prezydent Miasta Tarnowa ogłosił otwarte konkursy ofert w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania na realizację zdań pn.: „Prowadzenie centrum systemowego rozwoju dzieci i młodzieży” oraz „Organizacja atrakcyjnych form demokratycznego dyskutowania młodzieży wzmacniających ich większe zaangażowanie społeczne i lepsze rozumienie problemów” ...

Zarząd Województwa Małopolskiego, kierując się intencją wspierania zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, a także realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz cele „Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020”,...


Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie https://www.tarnow.pl/Wiecej-informacji/Inne/Polityka-Prywatnosci-RODO, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą w ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja