TARNÓW / Edukacja / Aktualności

W ogłoszonym 14 stycznia 2010r. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych IV Liceum z Mościc okazało się najlepszą ze wszystkich szkołą ponadgimnazjalną w całym Tarnowie zajmując 218 miejsce w kraju i 16-te w Małopolsce. Na dalszych pozycjach znalazły się inne tarnowskie Licea, odpowiednio na 317 i 328 miejscu w Polsce.

13-15 stycznia tarnowscy gimnazjaliści pisali próbny egzamin, który ma przygotować uczniów do właściwego testu, który odbędzie się w kwietniu. Do sprawdzianu przystąpiła młodzież wszystkich gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa. Podobne egzaminy odbywają się w 75% szkół gimnazjalnych w całym kraju.

Uchwałą Rady Miasta określono warunki, na których Urząd Miasta dotować będzie publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Znaczniki

Archiwalne