TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Zadaniem nauki i pracy jest promieniowanie mądrością na osoby, instytucje i konkretną społeczność. Doświadczyć tego fenomenu mogli nauczycieli z Tarnowa podczas konferencji naukowej zatytułowanej "Wychowanie w kształtowaniu etosu regionalnego". Konferencja została zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie, Urząd Miasta Tarnowa i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Znaczniki