TARNÓW / Edukacja / Aktualności

W  październiku uczniowie II LO w Tarnowie Aleksandra Pająk, Agnieszka Ochał, Katarzyna Witek, Tomasz Tendera oraz nauczyciele; koordynator projektu Marta Rodo, Anna Zygucka odwiedzili partnerską szkołę w Santiago de Compostela, w Hiszpanii w ramach realizowanego projektu  COMENIUS. 

W dniu 27 listopada b.r., w budynku głównym Uczelni przy ul. Waryńskiego 14, odbyła się konferencja pt. „Przeciwdziałanie bezdomności dzieci”, która została zorganizowana wspólnie przez Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie oraz Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie. Organizacji konferencji przyświecał prowadzony przez CWEP projekt CRS – Children Rough Sleepers, realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w zakresie programu Daphne III.

Znaczniki

Archiwalne