TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Grant na kwotę niemal miliona złotych otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Dzięki pozyskanym funduszom uczelnia będzie mogła realizować projekt, który pozwoli wskazać kierunki zmian dla zawodowego szkolnictwa wyższego w całej Europie.

Świąteczne spotkanie w Zespole Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie było okazją do przyznania statuetek "Cichy Bohater". 21 grudnia w Pałacu Sanguszków podziękowano również tym, którzy włączyli się w zbiórkę świąteczną w ramach Centrum Wolontariatu „Empatia”.

845 tys. zł – tyle kosztować ma system antyplagiatowy, którym będzie dysponowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Tarnowska uczelnia wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu otrzymała 820 tys. zł dofinansowania na rozwój i wdrożenie własnych systemów antyplagiatowych.

Wychowankowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zaproszeni goście spotkali się 16 grudnia przy wigilijnym stole, by wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. - Wigilia to najbardziej uroczysty wieczór w roku. Taka była również w naszym internacie – opowiada Krzysztof Zeliaś, dyrektor placówki.ącego w Tarnowie, którzy  pokonali rywali z Bochni.

Dynamiczny i na wysokim poziomie – taki był finał wojewódzkiego konkursu debat oksfordzkich, zorganizowany 16 grudnia przez Regionalny Ośrodek Debaty w Krakowie. Najlepsi okazali się reprezentanci III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy  pokonali rywali z Bochni.

Anglojęzyczna wersja baśni „Dziewczynka z zapałkami” to propozycja świątecznego spektaklu przygotowanego przez anglistów działających w kole naukowym przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Przedstawienie zaplanowano na 18 grudnia, wstęp wolny.

160. rocznica śmierci Adama Mickiewicza była okazją do zorganizowania sesji naukowej poświęconej wieszczowi. Na spotkanie zorganizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przybyło niemal 300 osób. Były wykłady, prezentacje oraz pokaz "Wariacji Mickiewiczowskich" w wykonaniu Studenckiego Koła Teatralnego.

Zakończył się program dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowany w sześciu tarnowskich szkołach przez Stowarzyszenie Kropla Słońca – Przekonaliśmy się, że tego typu działania są bardzo potrzebne. Jak wynika z badań ankietowych, niemal osiemdziesiąt procent uczestników stwierdziło, że udział w zajęciach zwiększył ich wiedzę z zakresu przemocy i możliwości obrony przed tym zjawiskiem. Pojawiły się wnioski, by poszerzyć program o zagadnienie cyberprzemocy – opowiada Weronika Wrzesińska ze Stowarzyszenia Kropla Słońca.

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie dołączyli do ogólnoświatowej akcji „Godzina Kodowania”, dzięki której uczestniczą w warsztatach i poszerzają swoją wiedzę z zakresu informatyki i języka angielskiego.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego było organizatorem konferencji dotyczącej bezpieczeństwa technicznego. Prelegenci Urzędu Dozoru Technicznego instruowali, jak uniknąć wypadków i niebezpiecznych uszkodzeń ciała podczas pracy, a także opowiadali o bezpiecznej eksploatacji urządzeń na placach budów.

Znaczniki

Archiwalne