TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie jako jedyna polska uczelnia wyższa otrzymała 15000 euro w ramach grantu Visegrad University Studies Grant przydzielanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 22 stycznia 2013 r., Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika. W rozpoczynającym się w marcu semestrze letnim planowane jest uruchomienie jednej specjalności w ramach nowego kierunku - pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W październiku ruszą dwie kolejne specjalności - pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika społeczna z pracą socjalną.

Znaczniki

Archiwalne