TARNÓW / Edukacja / Aktualności

W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyła się uroczysta promocja absolwentów, którzy studiowali takie kierunki jak: zarządzanie, turystyka i rekreacja, a także pedagogika. W tym roku 455 osób opuściło uczelniane mury, z czego 75 ukończyło studia z wyróżnieniem.

V Liceum Ogólnokształcące otrzymało wyróżnienie Europass Mobilność podczas konferencji organizowanej przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Tytuł przyznawany w ramach działań pn. „Mobilność Zagraniczna Szkolnej Kadry Edukacyjnej” potwierdza kompetencje zawodowe i językowe zdobyte podczas zrealizowanego przez szkołę projektu. Jego celem było podniesienie zawodowych kompetencji nauczycieli i dyrektora szkoły w oparciu o nowoczesne trendy edukacyjne.

Znaczniki

Archiwalne