TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 32 zaprezentowały wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizacji programu „Przyszłość naszej ziemi w naszych rękach”. Było to podsumowanie całorocznego projektu edukacyjnego finansowanego z budżetu Gminy Miasta Tarnowa oraz WFOŚIGW.

Ponad 300 absolwentów opuściło dzisiaj, 8 lipca, mury Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Po raz 19. zorganizowano uroczystość na cześć absolwentów zarządzania, turystyki i rekreacji oraz pedagogiki, którzy żegnają się z uczelnią przy Waryńskiego.

Kilkudziesięciu absolwentów przybyło do siedziby mościckiej szkoły, by spotkać się z dawnymi kolegami oraz włączyć w działalność nowo powołanego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Technicznych. Sympatycy i członkowie stowarzyszenia będą mieli ręce pełne roboty, bowiem w połowie października obchodzony będzie jubileusz 85-lecia szkoły.

Kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Budowlanych będzie szkolić się na Słowacji podczas miesięcznego stażu w jednej ze szkół w Presovie. Środki na ten cel tarnowska placówka otrzymała w ramach europejskiego dofinansowania z programu Erasmus+. Pierwszy z dwóch wyjazdów zaplanowano w połowie września.

Z tegorocznym egzaminem gimnazjalnym w Tarnowie najlepiej poradzili sobie uczniowie Społecznego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W zestawieniu szkół placówka zdobyła najwyższe miejsce, a jej uczniowie w każdym z przedmiotów uzyskali średnią powyżej 82 proc. W części z języka angielskiego najlepszymi wynikami może pochwalić się Gimnazjum Dwujęzyczne.

Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasisty. Najlepsze rezultaty w Tarnowie uzyskali uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – średni wynik to 87 procent. Drugie miejsce, 75 proc., zajęły ex aequo Zespół Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 i Społecznego Przedszkola Językowego oraz Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa. Trzecie miejsce w zestawieniu uzyskały SP 17 i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia – 74 proc.

Kilkaset osób będzie świętowało w najbliższy piątek, 8 lipca, podczas uroczystej promocji absolwentów, która odbędzie się w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Mury uczelni opuści z dyplomem około 200 absolwentów.

Znaczniki

Archiwalne