TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Emilia Migda i Julia Sapeta z drugiej klasy gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie zajęły pierwsze miejsce w województwie w konkursie wyłaniającym posłów na XXIV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Tematem wiodącym sesji będą „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”.

W piątek, 25 maja, w Sali Lustrzanej odbędzie się konferencja naukowa „Wychowanie w wartościach i ku wartościom społecznym czynnikiem budowania szkoły jako wspólnoty wychowującej i kształtującej dla niepodległej”.

Młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie po raz 12. wyruszyła z darami do zaprzyjaźnionej szkoły w Husakowie.

Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie i spółka GAZ-SYSTEM podpisały dziś list intencyjny i umowę patronacką dotyczącą przyszłej współpracy. Jest to kolejna umowa o współpracy pomiędzy spółką a placówkami szkolnictwa zawodowego. Dla ZST to kolejny znaczący partner.

Kacper Szot, uczeń tarnowskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych zajął trzecie miejsce w finale I Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz. Konkurs ten odbył się na początku tygodnia w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrzu.

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie gościła przez tydzień rówieśników z ukraińskiej organizacji Green Cross Society. Ich wizyta odbyła się w ramach projektu „Razem przeciw uzależnieniom”, realizowanego w ramach programu Erasmus+.

II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie zaprasza jutro wszystkich gimnazjalistów na pełen magii i wrażeń Dzień Otwarty szkoły w towarzystwie Harry’ego Pottera.

Ogólnopolska batalia o czystsze powietrze może być skuteczniejsza także w wymiarze lokalnym. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie zatwierdził właśnie program i plan studiów dla specjalności „Odnawialne źródła energii, gospodarka odpadami i ochrona powietrza”. Studia realizowane będą w ramach kierunku Ochrona środowiska jako studia stacjonarne pierwszego stopnia na profilu praktycznym.

Dobiega końca projekt Tarnowski Uniwersytet Ekonomiczny Pierwszego Wieku, realizowany przez Pałac Młodzieży w Tarnowie. Uczniowie tarnowskich szkół opracowali wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, a jednym z efektów projektu są oryginalne gry edukacyjne i ekonomiczne. 

„Czytaj migiem”, szkolna gazeta wydawana w Zespole Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie okazała się jedną z najlepszych w Polsce. W XXIV Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną – „Nasza Gazeta”, którego finał odbył się w ostatni piątek w Katowicach, przyznano jej bardzo wysokie trzecie miejsce.

Znaczniki

Archiwalne