TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego przygotował w 2009 roku dwa projekty wydawnicze. Jednym z nich, obok „Tarnowskich Studiów Historycznych”, są „Szkice Tarnowskie”. Periodyk powstał w celu promowania wiedzy o historii, społeczności i kulturze regionu tarnowskiego. Jak wskazuje tytuł, pismo ma charakter otwarty i w zamyśle stanowi wprowadzenie do poszukiwania i pogłębiania wiadomości o Tarnowie i regionie.

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Projekt ma na celu propagowanie nauk przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, a jego interaktywna formuła daje uczestnikom możliwość nauki poprzez zabawę, pozwala też rozwijać umiejętności właściwego interpretowania zjawisk ze świata organizmów żywych i przyrody nieożywionej, a także zjawisk fizycznych, astronomicznych, czy klimatycznych. W związku z olbrzymim zainteresowaniem Konkursu organizatorzy postanowili poszerzyć grupę odbiorców o uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.

Biorąc pod uwagę problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, działaniami człowieka powodującymi degradację środowiska, wyczerpywaniem się zasobów nieodnawialnych: ropy naftowej, gazu ziemnego oraz węgla, pragniemy zwrócić uwagę młodzieży na kwestie kurczenia się zasobów naturalnych oraz możliwości jakie dają odnawialne źródła energii.

„Nagroda Imienia Tadeusza Tertila” to ustanowiony w 2007 roku, w setną rocznicę objęcia urzędu burmistrzowskiego przez Tadeusza Tertila, konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie o tematyce związanej z Tarnowem.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przyznała Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie certyfikat „European Language Label – Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych” za projekt „Hippocampus Academy” zgłoszony do IX edycji konkursu dla nowataorskich inicjatyw w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

W ostatnie dwa weekendy października swoje podwoje otworzyła Tarnowska Akademia Twórczej Edukacji. Podczas Dni otwartych TATE odbywały się zajęcia zarówno dla dzieci jak ich rodziców, dziadków i opiekunów.

Urząd Miasta Tarnowa, w tym roku jako jeden z 16 samorządów w Polsce, został wyróżniony tytułem „Samorząd przyjazny Szkole uczącej się”. Jest on przyznawany miastom i gminom, które prowadzą doskonalące się szkoły, wprowadzające strategię świadomego uczenia się i włączenia uczniów w proces nauczania.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie zaprasza na VI Konkurs Wiedzy Historycznej "Od Oleandrów do Łowczówka". Odbędzie się on w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, 03 listopada o godz. 10:00.

Do 15 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie prowadzi zapisy na zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia edukacyjne z chemii, fizyki, informatyki, matematyki realizowane są na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera najzdolniejszych uczniów z terenów wiejskich