TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Mowa o obiekcie w siedzibie Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Brauna wykonanym ze środków Gminy Miasta Tarnowa. W ramach projektu zagospodarowano piwnice szkoły o powierzchni około dwustu metrów kwadratowych. Zbudowano tam siłownię z klimatyzacją, zaplecze sanitarne (toalety, natryski), szatnie, recepcję i pomieszczenie na saunę. Prace trwały ponad pół roku.

Sprawa dotyczy zmian wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. W myśl porozumienia zawartego właśnie ze związkami zawodowymi, w przyszłym rok kalendarzowym, otrzymają oni, o co najmniej sto złotych więcej wynagrodzenia zasadniczego na etat, najpóźniej od kwietnia.