TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Urząd Miasta Tarnowa, w tym roku jako jeden z 16 samorządów w Polsce, został wyróżniony tytułem „Samorząd przyjazny Szkole uczącej się”. Jest on przyznawany miastom i gminom, które prowadzą doskonalące się szkoły, wprowadzające strategię świadomego uczenia się i włączenia uczniów w proces nauczania.

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Ziemi Tarnowskiej” w Tarnowie zaprasza na VI Konkurs Wiedzy Historycznej "Od Oleandrów do Łowczówka". Odbędzie się on w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie, 03 listopada o godz. 10:00.

Do 15 października Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie prowadzi zapisy na zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia edukacyjne z chemii, fizyki, informatyki, matematyki realizowane są na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera najzdolniejszych uczniów z terenów wiejskich

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 rozpoczęła się 2 października 2010 r. o godz. 9.00 Mszą św. celebrowaną w bazylice katedralnej przez ks. dr. Andrzeja Jeża, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej. O godz. 11.00 w uroczystym pochodzie, do Auli wkroczyły Władze Uczelni z JM. Rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Komornickim na czele, a także członkowie Senatu, kadra naukowa oraz poczet sztandarowy.

Konkurs odbywa się w ramach Kampanii Pisania Piórem i przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych: I. uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych; II. uczniowie gimnazjów. Celem Konkursu jest zachęcenie młodych osób do odręcznego pisania oraz przestrzegania zasad poprawności gramatycznej i ortograficznej.

28 września 2010r. minęła 23 rocznica śmierci Romana Brandstaettera, jednego z najwybitniejszych tarnowian. I jak co roku społeczność Gimnazjum nr 11 zorganizowała ,,Dni Brandstaettera”.

Jeszcze tylko do 20 października trwa nabór zgłoszeń do projektu „Młodzi menedżerowie kultury w bibliotekach”.Młodzi ludzie we współpracy z bibliotekarzami przeprowadzą kulturalną rewolucję w swoich miejscowościach! Zrealizują koncerty, przeglądy teatralne, happeningi, kluby filmowe, warsztaty fotograficzne, dizajnerskie, instrumentalne, cyrkowe i wiele innych – na co dzień nie spotykanych – wydarzeń.

Dzisiaj, 24 września o godz. 13.00 odbyło się pierwsze spotkanie członków Kapituły przyznającej „Nagrodę im. Tadeusza Tertila” w 2010 r., za najlepszą pracę magisterską i licencjacką o tematyce związanej z Tarnowem lub Powiatem Tarnowskim, obronioną w roku akademickim 2009/2010, absolwentom małopolskich szkół wyższych. To już IV edycja tego prestiżowego Konkursu.

W dniach 23-24 września 2010 roku w PWSZ w Tarnowie, w związku z 10. rocznicą powstania Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Znaczniki

Archiwalne