TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Prezydent Miasta Tarnowa we współpracy z PWSZ organizuje „Zajęcia edukacyjne dla uzdolnionej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”, które dotyczą takich przedmiotów jak: matematyka, chemia, fizyka i informatyka. Celem programu, który odbywa się już po raz trzeci jest stworzenie możliwości rozwoju młodzieży uzdolnionej, zainteresowanej pogłębianiem wiedzy i zainteresowań oraz poznawaniem zagadnień spoza programu szkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich PWSZ, w siedzibie uczelni. Program potrwa do czerwca 2010 r.

Pałac Młodzieży w Tarnowie rozpoczyna realizację projektu „Nauka Języków Obcych – Twoją Szansą na Sukces” w ramach PO KL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Tarnowa.

Te pytania pierwszego dnia konferencji postawił ks. prof. Michał Heller w swoim inauguracyjnym wykładzie „Granice metody naukowej". Już chociażby z racji na to wystąpienie, warto było uczestniczyć w Konferencji pod hasłem „Państwo w mikro - i makroskali 2010. Złoty trójkąt: gospodarka – nauka – samorząd”. To prestiżowe spotkanie odbyło się w Tarnowie w dniach 25 i 26 lutego. Organizatorami byli Computerworld i Urząd Miasta Tarnowa.

Sześciolatki w szkołach podstawowych, unowocześniona oferta edukacyjna miasta na rok 2010 oraz Tarnowska Inicjatywa Edukacyjna – to tylko niektóre propozycje. Wiele z nich już jest realizowanych, pozostałe ruszą od września.

5 lutego 2010 r. o godz. 14.00, w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie, Prezydent Miasta Tarnowa wręczył okolicznościowe dyplomy uczniom, którzy otrzymali stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne oraz aktywną działalnością na rzecz środowiska lokalnego w roku szkolnym 2008/2009.

W ogłoszonym 14 stycznia 2010r. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych IV Liceum z Mościc okazało się najlepszą ze wszystkich szkołą ponadgimnazjalną w całym Tarnowie zajmując 218 miejsce w kraju i 16-te w Małopolsce. Na dalszych pozycjach znalazły się inne tarnowskie Licea, odpowiednio na 317 i 328 miejscu w Polsce.

13-15 stycznia tarnowscy gimnazjaliści pisali próbny egzamin, który ma przygotować uczniów do właściwego testu, który odbędzie się w kwietniu. Do sprawdzianu przystąpiła młodzież wszystkich gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa. Podobne egzaminy odbywają się w 75% szkół gimnazjalnych w całym kraju.

Uchwałą Rady Miasta określono warunki, na których Urząd Miasta dotować będzie publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Rada Miasta Tarnowa przyjęła uchwałę zwiększającą środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla tarnowskich nauczycieli. Będą one stanowić nie mniej niż 4,5% planowanej kwoty na wynagrodzenia zasadnicze, pomniejszonej o wynagrodzenia nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia. To o 0,5% więcej w stosunku do roku 2009.

Z okazji popularnego Dnia Nauczyciela przedstawiamy statystyczne dane o przedstawicielach tego zawodu.