TARNÓW / Edukacja / Aktualności

Od września 2010 r. do maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie organizuje dla najmłodszych 15 odpłatnych interaktywnych wykładów z różnych dziedzin nauki: humanistyki, matematyki, ekologii, techniki, chemii, ekonomii, psychologii, archeologii oraz medycyny i promocji zdrowia. W czasie wykładów, mali studenci poznają fascynujący świat wielościanów i magiczne liczby. Dowiedzą się m.in. czy Homo Sapiens to Zdobywca Świata czy tylko..... duży ssak, co tak naprawdę łączy pszczoły miodne, brokuły i króliki, kiedy chemia staje się magią, skąd biorą się: ból, emocje i stres oraz jak zmierzyć skażenie środowiska.

Największa tarnowska uczelnia publiczna – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na rok akademicki 20/11 na kierunkach licencjackich i inżynierskich oraz studiach magisterskich z filologii polskiej stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest zatem szansa na zdobycie indeksu. II etap rekrutacji potrwa do 17 września włącznie.

Zakres tematyczny - Ochrona środowiska
Rodzaj wsparcia - Nagroda honorowa
Kto może złożyć wniosek?
1. Szkoły.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Media.
4. Samorządy.
5. Zarejestrowane związki gminne/powiatowe.
6. Podmioty gospodarcze.

Trwa ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Krakowie konkurs "Pomysł na Małopolskę". Jego celem jest wyłonienie ciekawych propozycji inwestycji oraz przedsięwzięć strategicznych, które miałyby zostać zrealizowane w Małopolsce do roku 2020.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie od 6 do 17 września 2010 roku prowadzić będzie dodatkową rekrutację na I rok studiów na następujące kierunki i specjalnościach kształcenia:

Wraz z końcem roku szkolnego w szkołach podstawowych zakończyła się I edycja programu Klub Bezpiecznego Puchatka. W Tarnowie w programie tym udział wzięło ponad 500 dzieci z dziesięciu szkół.

Dyrektor TCE informuje, iż z dniem 1 września 2010 r Tarnowskie Centrum Edukacji im. Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie przy ul Zbylitowskiej 9 zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Ustawicznego im, Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Tarnowie. Wszystkie szkoły dla Dorosłych istniejące w TCE nadal będą funkcjonować w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńsiego w Tarnowie.

W mijającym roku szkolnym uczniowie najzdolniejsi oraz ci, którzy wymagają dodatkowego wsparcia edukacyjnego, skorzystali w tarnowskich szkołach z wielu zajęć uzupełniających. Wszystko po to by zabezpieczyć ich szczególne wymagania szkolne. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Korowód Hetmański, który uczci pamięć Hetmana Jana Tarnowskiego, będzie kolejnym wydarzeniem, które wpisze się w obchodzony w tym roku jubileusz 680-lecia lokacji Tarnowa.

X Piknik Geograficzny skierowany jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w którym mogą uczestniczyć dwuosobowe reprezentacje szkół wraz z nauczycielem geografii. Rozpoczęcie Pikniku odbędzie się 10 czerwca o godz. 09.00 w Auli MCDN w Tarnowie, ul. Nowy Świat 30.

Znaczniki

Archiwalne