TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ

Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ

Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ

Kilka zaawansowanych technologicznie sal symulacyjnych do kształcenia kadr medycznych, specjalne podręczniki dostępne również w formie cyfrowej, aplikacja, platforma do e-learningu oraz kompleksowy program szkoleń dla kadry dydaktycznej Instytutu Ochrony Zdrowia– to wszystko uda się stworzyć w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie dzięki pozyskanej z Ministerstwa Zdrowia unijnej dotacji w wysokości prawie 2,6 miliona złotych.

Dzięki dotacji utworzone zostanie m.in. Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, którego powstanie zakłada adaptację pomieszczeń, wyposażenie sal dydaktycznych służących do prowadzenia zajęć wysokiej wierności (sala opieki pielęgniarskiej z salą egzaminacyjną i pomieszczeniem kontrolnym) oraz doposażenie pięciu sal dydaktycznych.

Centra symulacji medycznej to miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali, a sama symulacja to najnowocześniejszy i najskuteczniejszy obecnie sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Sale symulacyjne w tarnowskiej PWSZ wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt medyczny oraz symulatory potrafiące naśladować różne objawy i zachowania człowieka. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów dokonywanych na pacjencie, plusem jest to, że zabiegi takie powtarzać można wielokrotnie. Pierwsze zajęcia w nowych salach rozpoczną się w nowym roku akademickim.

– Zastosowanie symulacyjnej metody nauczania pozwala realizować nową jakość uczenia się poprzez bezpośrednie doświadczenie, ćwiczenie przypadków rzadkich i skomplikowanych, praktyczne rozwiązywanie problemów czy też komunikowanie się z personelem i pacjentem. Naszym głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Jestem pewna, że dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom uda się to osiągnąć w krótkim czasie – przekonuje kierownik Zakładu Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie, dr Monika Łabuzek.

Projekt zakłada także powstanie powszechnie dostępnych e-podręczników, e-bazy pytań i rozwiązań dotyczących zastosowania metody symulacji i zakupionego sprzętu oraz bazy dostępnych już źródeł wiedzy z zakresu symulacji medycznej. Studenci będą mogli ponadto korzystać z zapisów wideo każdego szkolenia oraz z specjalnie przygotowanej aplikacji wspomagającej nauczanie. Na udziale w projekcie skorzystają także dydaktycy, którzy przejdą szeroko zakrojone szkolenia przygotowujące ich do jak najlepszego wykorzystywania metody symulacyjnej w pracy ze studentami.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwsza dotacja dla Zakładu Pielęgniarstwa. Kilka miesięcy temu zyskał on bowiem wsparcie w wysokości blisko 2,7 miliona złotych, dzięki któremu studenci korzystać mogą z stypendiów, płatnych praktyk i wykraczających poza program dodatkowych zajęć, a dydaktycy na szeroki program szkoleń.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne