TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Gala Empatii w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

Gala Empatii w Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych

W Zespole Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie odbyła się Gala Empatii, podczas której podsumowano akcje charytatywne przeprowadzone przez Szkolne Centrum Wolontariatu "Empatia". W marcu b.r. Wolontariusze kwestowali już po raz ósmy na rzecz bezdomnych zwierząt  - "Przemów ludzkim gestem" ( 4006,85 zł) i po raz drugi na rzecz budowy Hospicjum Via Spei ( 11 244,09 zł). 

Nowym, bardzo trafionym pomysłem okazało się zaproszenie do współpracy kilkudziesięciu szkół regionu tarnowskiego. Na apel "Złotówka na budowę hospicjum" odpowiedziało 61 szkół i 2 przedszkola. W Gali wzięli udział przedstawiciele 11 szkół, które wykazały największe zaangażowanie podczas akcji. Dyrektorzy szkół wraz z przedstawicielami Samorządów Uczniowskich mieli okazję osobiście odebrać z rąk małopolskiego kuratora oświaty Aleksandra Palczewskiego podziękowania. Ponadto słowa uznania za ciężką pracę otrzymał dyrektor ZSEO Jerzy Sokoła, 21 nauczycieli-wolontariuszy i 6-ciu najlepszych uczniów-wolontariuszy. Miłym akcentem były również prezenty przygotowane przez Prezes Fundacji "Kromka chleba" Annę Czech oraz podziękowanie od Prezesa Fundacji "Zmieńmy świat" Krzysztofa Giemzy. W programie Gali znalazł się referat "Rola wolontariatu w wychowaniu młodzieży" przygotowany przez wicedyrektor Alicję Czerwińską-Franek oraz multimedialna prezentacja działalności SCW "Empatia". Spotkanie uatrakcyjniły pięknymi tańcami góralskimi dzieci z Publicznego Przedszkola nr 31 w Tarnowie oraz uczniowie ZSEO koncertem "Nadzieja".
Oprócz zaproszonych Gości na widowni zasiadło prawie 200-tu wolonatariuszy z "Empatii" w swoich charakterystycznych seledynowych kamizelkach.
Sympatycznym zakończeniem spotkania było mianowanie małopolskiego kuratora oświaty wolontariuszem "Empatii" i Jego obietnica o przywiezieniu na następny raz pełnej puszki wolontariackiej.
Wolontariusze nie zapomnieli również o ważnym jubileuszu emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych w Tarnowie - Alicji Sokalskiej, która właśnie w ten dzień obchodziła 90-tą rocznicę urodzin. Były życzenia, kwiaty oraz tradycyjne "Sto lat" odśpiewane przez wszystkich uczestników gali.

Wszystkie szkoły biorące udział w akcji otrzymają w kwietniu pisemne podziękowania.

Znaczniki