TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Konferencja naukowa w PWSZ

Konferencja naukowa w PWSZ

W dniach 23-24 września 2010 roku w PWSZ w Tarnowie, w związku z 10. rocznicą powstania Instytutu Administracyjno-Ekonomicznego organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego.

Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezydenta Miasta Tarnowa. Celem konferencji jest prezentacja badań naukowych związanych z programowaniem rozwoju lokalnego, oceną realizacji rozwoju zrównoważonego w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, a także z teoretycznymi i praktycznymi aspektami tworzenia i stosowania prawa samorządowego przez administrację publiczną.
Konferencja ma także być sposobnością do wymiany poglądów i doświadczeń zarówno dla przedstawicieli środowisk naukowych, jak i praktyków. Referaty zaprezentowane podczas tego spotkania, a także wypowiedzi w dyskusji zostaną zamieszczone w specjalnej pokonferencyjnej, jubileuszowej publikacji.

Znaczniki

Archiwalne