TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Młodzi debatowali o ekologii

Młodzi debatowali o ekologii

Kilkudziesięciu uczniów tarnowskich szkół debatowało na temat „Wady i zalety akcji ekologicznych”. Debata odbyła się w Gimnazjum nr 1 w ZSO nr 5. Uczestnicy zgodzili się co do tego, że akcje ekologiczne są niezbędne. Jednocześnie wskazali na niską świadomość społeczną w dziedzinie ochrony środowiska i co za tym idzie na konieczność intensywnej edukacji ekologicznej.

Debatę poprzedziła prelekcja o budowie i prowadzeniu składowiska odpadów. Przeprowadził ją Kierownik składowiska odpadów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych, Piotr Zieliński. Prelegent wskazał, jak dużo produkujemy odpadów, jak szybko wypełnia się składowisko, ile zajmuje terenu, ilu zatrudnionych jest ludzi, ile maszyn obsługuje składowisko, ile spala się przy tym paliwa. Dało to obraz o ekologicznych i ekonomicznych kosztach funkcjonowania składowiska.  

 – Po pokazie slajdów i prelekcji odbyła się dyskusja – mówi Piotr Zieliński. – Podstawowy wniosek był następujący: to my wszyscy musimy przyczyniać się właściwego gospodarowania odpadami, począwszy od ich segregacji w domu.

Znaczniki