TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Nowe laboratorium dla studentów PWSZ

Nowe laboratorium dla studentów PWSZ

Nowe laboratorium dla studentów PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie wzbogaciła się o laboratorium akustyczno-fonetyczne. W specjalnie wytłumionym pomieszczeniu o nieregularnym kształcie, prowadzone będą zajęcia dla studentów, jak również specjalistyczne badania naukowe związane z akustyką i analizą mowy, czyli dziedzinami, w których naukowcy z Tarnowa od lat realizują innowacyjne badania na światowym poziomie. Warto podkreślić, że laboratorium zostało zbudowane z środków własnych uczelni, przez jej pracowników.

Tarnowska uczelnia jest pierwszą wyższą szkołą zawodową w Polsce dysponującą takim obiektem. Laboratorium powstało w budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Instytutu Politechnicznego. Oprócz prowadzenia badań naukowych, odbywać będą się w nim specjalistyczne zajęcia dydaktyczne, związane z auralizacją (czyli wizualizacją dla dźwięku) czy techniką pomiarową. – To akurat strona dydaktyczna, bardzo ważna dla studentów, ale ja chciałbym podkreślić możliwości badawcze, jakie daje to laboratorium. Nasi pracownicy od kilku lat realizują badania dotyczące analizy mowy na bardzo wysokim poziomie, a w niektórych dziedzinach jesteśmy światowymi pionierami. Tak jest m.in. z analizą rozkładu pola akustycznego – mówi autor projektu akustycznego laboratorium, dr inż. Daniel Król.

Naukowiec, który w ubiegłym roku za system do analizy rozkładu pola akustycznego w badaniach wymowy polskie” wyróżniony został prestiżowym tytułem „Pioniera Innowacji”, zapewnia, że z laboratorium będą mogli korzystać także członkowie uczelnianych kół naukowych – Myślę np. o pasjonatach zajmujących się konstruowaniem głośników. W laboratoriach będą mogli wykonać precyzyjne pomiary swoich konstrukcji. Tym bardziej, że Zakład Informatyki dysponuje nowoczesną i bardzo precyzyjną aparaturą pomiarową.

Pomysł stworzenia laboratorium wyszedł od dr. Grzegorza Nawrockiego z Zakładu Filologii Instytutu Humanistycznego. Godny podkreślenia jest fakt, że laboratorium w całości - od fazy projektu, aż po realizację - wykonali pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Kosztowało ono około 40 tysięcy złotych i sfinansowane zostało w całości ze środków własnych uczelni.

(sm)