TARNÓW / Edukacja / Aktualności / O budżecie Tarnowa na spotkaniu z dyrektorami szkół

O budżecie Tarnowa na spotkaniu z dyrektorami szkół

O budżecie Tarnowa na spotkaniu z dyrektorami szkół

Prognozy dochodów oraz wydatków miasta Tarnowa na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji zaprezentował na spotkaniu z dyrektorami tarnowskich szkół prezydent Roman Ciepiela. Stanowiły one jeden z punktów odniesienia do rozmów nt. aktualnej sytuacji szkolnictwa w naszym mieście.

Biorąc pod uwagę tempo rozwoju miasta oraz zapotrzebowanie na działania inwestycyjne miasto w głównej mierze stawia na inwestycje strukturalne. – Mamy w Tarnowie bardzo ambitny budżet. Powstał on m.in. w oparciu o prognozy rozwoju miasta, przewidywany wzrost zatrudnienia, wzrost PKB. Skala prowadzonych inwestycji jest ogromna. Chciałbym jednak podkreślić, że dla wszystkich realizowanych w mieście projektów mamy zapewnione finansowanie – mówił Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa.

 

Spora część wydatków planowanych na rok 2018 związana jest z oświatą (280 mln zł.). Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat widoczny jest wzrost wydatków miasta na szkolnictwo, przy stałej subwencji, kształtującej się od roku 2012 na poziomie ok. 180 mln. W 2017 roku Tarnów liczył 21,5 tysiąca uczniów. Jest to o 5 tys. uczniów mniej niż w 2007 r. – Zmniejszająca się liczba uczniów jest faktem. Z demografią nie wygramy. Warto jednak zwrócić uwagę na wzrost średnich rocznych wydatków na jednego ucznia, które w ubiegłym roku wyniosły aż 12 789 zł – to o połowę więcej niż dekadę wcześniej (w roku 2007 – 6 337 zł) – mówi Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa. Zaproponowane przez magistrat środki na rok 2018 tak jak w latach poprzednich zostaną przeznaczone zarówno na bieżące potrzeby administracyjne poszczególnych placówek, jak również na wynagrodzenia, jubileusze, odprawy nauczycielskie, ZFŚS.

Czy będą one wystarczające dla szkół i co w sytuacji nie przewidzianej w przedkładanych miastu budżetach? – Troska o nasze wspólne sprawy powinna przeważać. Na pewno w sytuacjach kryzysowych szkoły nie zostaną pozostawione same sobie – deklaruje prezydent Roman Ciepiela.

(lb)

Znaczniki