TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Płatne praktyki dla studentów PWSZ

Płatne praktyki dla studentów PWSZ

Płatne praktyki dla studentów PWSZ

Studenci trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej mogą liczyć na płatne, sześciomiesięczne praktyki zawodowe. Tarnowska uczelnia zakwalifikowała się do udziału w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na ten cel PWSZ otrzyma niemal pół miliona złotych.

Nauka w PWSZ prowadzona jest w oparciu o tzw. praktyczne profile kształcenia. Tak jest na większości kierunków, a dla studentów oznacza to m.in. trzymiesięczne praktyki przygotowujące do wejścia na rynek pracy.– Studenci, którzy zakwalifikują się do naszego projektu mogą liczyć na praktyki dwa razy dłuższe, a dodatkowo na stypendia w wysokości dziesięciu tysięcy złotych – wyjaśnia Lucyna Krzemińska, kierownik Biura Karier, Projektów i Współpracy PWSZ.

Jako pierwsi z pilotażowego projektu skorzystają studenci wszystkich czterech kierunków Instytutu Politechnicznego: Elektrotechniki, Informatyki, Elektroniki i telekomunikacji oraz Inżynierii materiałowej. – Przed nami duże wyzwanie, by sześć miesięcy praktyk „wpasować" do programu studiów. Dlatego na początek wybraliśmy te kierunki, na których nauka trwa siedem semestrów - dodaje Lucyna Krzemińska.

Zadaniem Grzegorza Aksamita, opiekuna studenckich praktyk na kierunku Elektrotechnika, to wielka szansa dla studentów. – Tu nie chodzi tylko o wspomniane stypendium, które jest oczywiście istotne, ale o poznanie specyfiki pracy w konkretnych zakładach pracy, lepsze do niej przygotowanie, zdobycie doświadczeń oraz kontaktów – tłumaczy.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie „płatnych praktyk"? Należy zgłosić swój akces oraz z powodzeniem przejść rozmowę kwalifikacyjną. Nabór dla studentów rozpocznie się w połowie miesiąca. Szczegółowe informacje o projekcie będzie można znaleźć na stronie www.pwsztar.edu.pl.

Pozyskane przez uczelnię pieniądze pochodzą z "Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych".

(ww)