TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Studia dualne w PWSZ w Tarnowie

Studia dualne w PWSZ w Tarnowie

Studia dualne w PWSZ w Tarnowie

To doskonała wiadomość dla młodych ludzi marzących o zdobyciu wyższego wykształcenia i bezproblemowym wejściu na rynek pracy po zakończeniu studiów. Szanse na to dają bowiem studia dualne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika. Dzięki funduszom zdobytym przez uczelnię, studenci mogą liczyć nie tylko na wiele godzin zajęć w zakładach przemysłowych pod okiem praktyków, zdobycie cenionych w branży certyfikatów ale i pokaźne stypendia.  

Studia dualne jest to szczególny rodzaj studiów, podczas których część zajęć praktycznych (tzw. staży) studenci realizują w zakładach przemysłowych. Na ten cel Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zdobyła w tym roku fundusze z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki temu będzie możliwe finansowanie dodatkowych stypendiów dla studentów, którzy część zajęć będą odbywać w Grupie Azoty S.A., Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. lub ATB Tamel S.A.).

Rekrutacja na studia dualne zostanie przeprowadzona na drugim semestrze studiów, na kierunkach: Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika, spośród studentów rozpoczynających studia standardowe w roku akademickim 2018/2019 (na które rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 września i potrwa do 14 września).

Na obu kierunkach będzie obowiązywał limit 8 osób, które będą mogły realizować program studiów dualnych. W przypadku większej liczby chętnych decydować będzie średnia ocen.Każdy z tych studentów weźmie także udział w czterech profesjonalnych szkoleniach zakończonych egzaminami i certyfikatami ukończenia. Są to: Autodesk AutoCAD, Design for EMC (szkolenie pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej), Autodesk Inventor oraz kurs operatora obrabiarek numerycznych CNC.

Staże u pracodawców odbywać się będą zgodnie z identycznym harmonogramem, na każdym kierunku objętym programem studiów dualnych, w wymiarze po 6 tygodni x 8 godzin dziennie w każdym semestrze. Kwota wypłacanego stypendium będzie równa 1,5 minimalnego wynagrodzenia (ok. 3150 zł brutto) za 1,5 miesiąca stażu u pracodawcy w każdym semestrze. W ostatnim semestrze studiów studenci będą realizować prace dyplomowe, o tematyce odpowiadającej potrzebom pracodawców.

Po ukończeniu studiów dualnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja lub Mechatronika student otrzymuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie, jako osoba posiadająca doświadczenie w przemyśle, wymagane w ofertach pracy.

W procesie kształcenia Absolwent nabywa umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi do twórczego rozwiązywania problemów technicznych, kreowania innowacji, sprawnego komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania projektami technicznymi, transferu wiedzy i jej zastosowań oraz wykorzystywania najnowszych technologii.. Absolwent jest przygotowany również do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Znaczniki

Archiwalne