TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym w PWSZ w Tarnowie!

Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym w PWSZ w Tarnowie!

Studia magisterskie na wychowaniu fizycznym w PWSZ w Tarnowie!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zdobyła uprawnienia do prowadzenia kształcenia na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Wychowanie Fizyczne. Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz będąca jej konsekwencją decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oznaczają, że w ofercie najchętniej wybieranej wyższej szkoły zawodowej w Polsce jest już pięć kierunków, po skończeniu których absolwenci mogą zdobyć tytuł magistra. Pozostałe cztery to: filologia polska, administracja, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia. Łącznie absolwenci mogą wybierać spośród 20 kierunków i 32 specjalności.

Pozytywna opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oznaczają, że po zakończeniu studiów licencjackich będzie można kontynuować naukę w PWSZ w Tarnowie i zakończyć ją zdobyciem tytułu magistra. - Wielu naszych absolwentów Wychowania Fizycznego dzwoniło do nas i pytało - kiedy umożliwimy im kontynuowanie nauki w Tarnowie? Teraz to my kontaktujemy się z nimi i zapraszamy do dalszego studiowania – mówi dr Piotr Kuczek, kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ. Aby uzyskać uprawnienia Uczelnia musiała spełnić wiele warunków: od minimum kadrowego, przez bazę infrastrukturalną aż do programów kształcenia. - Opinia PKA i decyzja MNiSW, która dotarła do nas wczoraj potwierdzają, że sprostaliśmy im wszystkim. To oczywiście wymagało wielu wysiłków i ciężkiej pracy, ale najważniejsze, że udało się – cieszy się dr Kuczek.

Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne oznacza, że Instytut Ochrony Zdrowia jest pierwszym instytutem PWSZ w Tarnowie, w którym można zdobyć tytuł magistra na wszystkich prowadzonych kierunkach. - W ramach naszego Instytutu funkcjonują trzy kierunki: Pielęgniarstwo, Fizjoterapia oraz właśnie Wychowanie Fizyczne. Studenci dwóch pierwszych mogli już wcześniej uzyskać w Tarnowie tytuł magistra, bardzo się cieszę, że dołączył do nich kolejny, ostatni, jaki mamy w swojej ofercie edukacyjnej – mówi dr Mariusz Pociecha, dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia.

Absolwenci studiów licencjackich zainteresowani kontynuowaniem nauki na Wychowaniu Fizycznym mogą już rejestrować się w systemie rekrutacyjnym poprzez stronę kandydat.pwsztar.edu.pl. Tegoroczna rekrutacja podstawowa potrwa w PWSZ w Tarnowie do 20 lipca. Nabór dodatkowy (na kierunkach, na których pozostaną wolne miejsca) prowadzony będzie od 1 do 14 września. 

Znaczniki

Archiwalne