TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Tarnów na tle kraju MATURY 2017

Tarnów na tle kraju MATURY 2017

Tarnów na tle kraju MATURY 2017

Jak z maturą poradzili sobie uczniowie tarnowskich szkół? Tegoroczni maturzyści mogą pochwalić się lepszymi wynikami niż wynosi średnia krajowa. Zdawalność w Tarnowie wyniosła 84 proc. podczas gdy średnia ogólnopolska to 78,5 proc. Lepsze wyniki uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących niż techników.

W przypadku egzaminu dojrzałości z języka polskiego absolwenci szkół ponadgimnazjalnych uzyskali 58 proc., z matematyki 57 proc., natomiast z j. angielskiego 75 proc. Gorsze wyniki odnotowano w powiecie tarnowskim, które były niższe średnio o kilka-kilkanaście punktów procentowych niż w samym Tarnowie, było to odpowiednio: 54 proc., 48 proc. i 61 proc. Podobnie sytuacja wygląda z samą zdawalnością. W Tarnowie maturę zdało 84 proc. uczniów, natomiast w powiecie było to 71 proc. zdających.

Znaczącą różnicę widać, gdy porównamy wyniki uzyskane przez absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. W przypadku tych pierwszych uczniowie zdawali j. polski na poziomie 60 proc., matematykę 62 proc. i angielski 80 proc. Z kolei średnia dla tarnowskich techników to odpowiednio: 53 proc., 48 proc. i 64 proc.

Dodajmy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w najbliższych dniach opublikuje również wyniki matur dla poszczególnych tarnowskich szkół. Dowiemy się wówczas, która placówka może pochwalić się najwyższą zdawalnością w Tarnowie.

(ww)