TARNÓW / Edukacja / Aktualności / Trwa nabór w Centrum OHP

Trwa nabór w Centrum OHP

Trwa nabór w Centrum OHP

W Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie trwa nabór na rok szkolny 2018/19. Odbywa się on pod hasłem „Uczę się, pracuję, zarabiam”.

Tarnowskie Centrum OHP oferuje naukę w trzeciej klasie gimnazjum z przysposobieniem do pracy w specjalnościach: ślusarz, kucharz, murarz-tynkarz, stolarz i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodach: kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, ślusarz (z przygotowaniem do egzaminu spawalniczego – klasa pod patronatem Zakładów Mechanicznych w Tarnowie), fryzjer, cieśla i cukiernik.

Centrum zapewnia bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie we własnym internacie z całodobową opieką kadry wychowawczej oraz gwarantuje zajęcia praktyczne w swoich warsztatach szkoleniowych. Oferuje ponadto szerokie możliwości realizacji zainteresowań kulturalnych (kino, teatr, zajęcia plastyczne i teatralno-sceniczne) oraz udział w zajęciach sportowych i rekreacyjnych – siłownia, basen, szachy, gokarty, łucznictwo, strzelectwo, wycieczki i rajdy turystyczne.

Uczestnicy CKiW posiadają status pracownika młodocianego, czyli otrzymują wynagrodzenie, mają zapewnione ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy i zaliczenie stażu pracy oraz ewentualne wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mają także możliwość udziału w szkoleniach, kursach i obozach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Bliższe informacje uzyskać można w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Mościckiego 27, tel. 14 621-72-35.

(sm)

Znaczniki

Archiwalne